Gal mums pakeliui?

PakeliuiMes esame nepaprastai dėkingi rėmėjams, skiriantiems prizus varžyboms bei apmokantiems kelionės išlaidas į varžybas, vykstančias užsienyje, taip pat padengiantiems kitas išlaidas. Tačiau tiekėjų aruodai nėra begaliniai, todėl prašome ir visuomenės pagalbos:

Jei Jums rūpi gerai besimokantys, smalsūs ir aktyvūs Lietuvos moksleiviai, kurie dalyvauja „Matmintinyje“ – Jūs galite paremti konkursą, skirdami 2% nuo savo Gyventojų Pajamų Mokesčio. Žinoma, Jūs galite šios pinigus skirti benamių gyvūnų globai, labdaringoms organizacijoms ar kitoms paramą galinčioms priimti įstaigoms. Tačiau mes tvirtai manome, jog vertingiausia investicija yra į moksleivius, kurie po keliolikos metų kurs mūsų Valstybės ateitį. Gal mums pakeliui?

 

Jūsų paramai skirtus pinigus administruos Lietuvos Informatikos Mokytojų asociacija http://linma.org/, pinigai bus skirti finansuoti kelionei į tarptautinį finalą ir/arba prizams įsigyti.

Jei nutarėte skirtį paramą „Matmintiniui“ – Jums reikės šios informacijos:

  • E2 – Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas): 195704062
  • E3 – Mokesčio dalies paskirtis: MATMINTINIS

Labai svarbu teisingai nurodyti ir gavėjo kodą (kad pinigus gautų tinkama organizacija) ir mokesčio paskirtį (kad pinigai būtų paskirti „Matmintinio“ konkurso poreikiams).

Prašymo formas galima rasti Elektroninio deklaravimo sistemoje http://deklaravimas.vmi.lt 

Jūsų užpildyta paramos skyrimo forma turėtų atrodyti maždaug taip:

Paramos skyrimas

Užpildę formą paspauskite raudoną šauktuką patikrinimui, ar nėra klaidų ir paspauskite „Pateikti“.

2% skyrimo sprendimas kiekvienais metais gali būti pateiktas iki gegužės 2 dienos.

Ačiū Jums!

 

P.S. Jūs galite papildomai įsitikinti, kad kodas 195704062 tikrai priklauso Lietuvos Informatikos Mokytojų asociacijai ir ji turi teisę gauti paramą. Apsilankykite http://www.vmi.lt/lt/?itemId=1003742 arba https://www.vmi.lt/cms/paramos-gaveju-duomenys1, įveskite juridinio asmens kodą ir paspauskite „ieškoti“.